Over de klapekster Lanius excubitor Linnaeus, 1758 is waarschijnlijk meer bekend dan over welke andere klauwierachtige vogel ter wereld. De oorzaak daarvan is op zijn minst tweeledig: ten eerste is de verspreiding van deze klapekster zeer groot en omvat Noord Amerika (van Canada tot aan Mexico), Europa, Noord Afrika en grote delen van Azië, en ten tweede heeft deze klapekster de opvallende gewoonte buitgemaakte dieren aan allerlei scherpe voorwerpen te spietsen (Holyoak, 1978).