A.W. Janssen heeft in een brief gedateerd 30 november 1979 de hoop uitgesproken dat het mogelijk zal zijn om in 1984, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de NMV, het nog resterende gedeelte van de Fossielenatlas in druk gereed te hebben. Samen met L. van der Slik werd een