Er is binnen de N.M.V. ongetwijfeld heel wat kennis aanwezig waar menigeen zijn voordeel mee zou kunnen doen, bijv. bij het opstellen van vakantieplannen. Máár ... hoe kunnen we die kennis wat meer algemene bekendheid geven, meer voor iedereen beschikbaar maken? Misschien wilt U eens over de volgende vragen nadenken en kan er dan een eerste stap gezet worden.