Mijn in 1954 overleden Salzburgse correspondent Friedrich Mahler (CB 60: 572) stuurde mij ongeveer veertig jaar geleden een zakje met aanspoelsel uit het stroomgebied van de Salzach. Het materiaal zag er nog al saai uit en bestond bijna geheel uit het greppeltrio Aplexa hypnorum – Lymnaea pereger – Planorbis leucostoma. Toch zocht ik het uit met als verrassend resultaat, dat er niet minder dan 60 soorten uit te voorschijn kwamen, waarvan 13 soorten zoetwatermollusken. Onder deze laatste vond ik een twintigtal bizarre vormen o.a. semiscalariden (halfwenteltrapvormigen), scalariden (wenteltrapvormigen) en keratolden (kurketrekkervormigen)• In de literatuur vindt men heel wat berichten en beschouwingen over dit soort monstruositeiten. Indertijd was ik van plan er een samenvattend artikel over te publiceren en voor dat doel tekende ik enkele platen. Tot publicatie is het nooit gekomen en wel voornamelijk omdat ik wel besefte, dat mijn bijdrage de beantwoording van de in dit verband belangrijke vraag, namelijk of normale Planorbiden links of rechts gewonden zijn, geen stap nader zou brengen.