Op de Enkele Vragen, gesteld in de bijlage bij CB 192, febr. 1980, zijn vrij wat antwoorden binnengekomen. Hieronder volgen ze min of meer in volgorde van binnenkomst, met behalve de naam steeds ook het adres van de schrijver, zodat men desgewenst gemakkelijk contact met elkaar kan opnemen.