Het is binnenkort al weer 14 jaar geleden, dat Mr. Dominicus Aten (1899-1967), advocaat en procureur te Zaandam, uit ons midden verdween. Toen hij de avond van 30 maart 1967 nog even naar de brievenbus ging, trof hem onderweg een hartverlamming.