Adam Gałgański, ul. Uznamska 4, PL 85-732 BYDGOSZCZ, Polen, is bijzonder geïnteresseerd in Mollusca en wat daarmee samenhangt. Hij zoekt contacten om met zijn hobby verder te komen. Hij heeft vooral belangstelling voor de opvallende in zee levende vormen en heeft in Polen weinig gelegenheid om daarover met anderen van gedachten te wisselen. Wie schrijft hem – in het Engels?