In 1974 verscheen informatieblad 4 ”Literatuur over Nederlandse mollusca-I”. In deze literatuurlijst zijn ook moeilijk verkrijgbare werken opgenomen. Ook wordt geen aanwijzing gegeven in hoeverre de Nederlandse mollusken hier inderdaad mee kunnen worden gedetermineerd. Als men uitgaat van de (tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekende) veronderstelling, dat de beginner basiskennis door bestudering van Nederlandse mollusken tracht te verkrijgen, is een goede literatuurlijst zeer belangrijk. Hieronder wordt enige literatuur besproken. Het eerder genoemde informatieblad geeft een overzicht van de oudere literatuur.