Sedert enkele jaren heb ik mij bezig gehouden met nauwkeurig onderzoek van het fijnste gruis van het strand bij Ouddorp. Daarbij zijn mijns inziens, (en ook naar de mening van mijn vriend L.v.d. Slik) heel wat bijzonderheden tevoorschijn gekomen. Ik heb het materiaal opgeborgen in zelf vervaardigde slides, afgedekt met microscoopglaasjes met tekeningetjes van de schelpjes aan de achterzijde.