Van onze correspondent. YERSEKE – Een onbekende parasiet die vorig jaar met besmette Franse zaaioesters op de Oosterschelde werd geïmporteerd, blijkt een grote bedreiging te vormen voor de Zeeuwse oesterteelt. De laatste monsters van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek tonen aan dat ook het gezonde Zeeuwse oesterras is aangetast.