Van de zijde van de leden werd gewezen op de wenselijkheid van een kopregel alias lopende titel – boven aan de bladzijden van het CB. Dit vergemakkelijkt namelijk de identificatie van overdrukken en xeroxen. Met ingang van dit nummer 200 wordt deze dus ingevoerd. Suggesties voor een nog wat fraaiere vormgeving zijn uiteraard welkom.