In october 1980 werden door mij de bladeren onderzocht van Nymphaea alba en Nymphoides peltata. Deze waterplanten komen voor in een vijvertje nabij de koude kas in het Amstelpark (zie ook Kroon, 1978). Het vijvertje is gemaakt van beton met een omtrek van ongeveer 36 meter en een waterdiepte van ongeveer 42 centimeter. Het nemen van bodemmonsters is geheel uit den boze, omdat dan de planten met wortels en al uit de op de betonnen bodem aangebrachte grond worden gerukt. Behalve de reeds genoemde planten komen in het vijvertje onder andere ook nog voor Alma plantago. aquatica, Carex spec., Ceratophyllum demersum, Hottonia palustris, Lemna trisulca, Nuphar luteum, Riccia fluïtans (een levermos), Sagittaria sagittifolia, Stratiotes aloides en Typha augustifolia. Vooral op de bladeren van Nymphaea alba vond Ik nogal wat levende slakjes (118 stuks), welke zo op het oog een sterke gelijkenis vertoonden met Acroloxus lacustris (Linné, 1758).