Het klopt meestal: als het klein hoefblad bloeit lopen de wijngaardslakken weer. Dit jaar kon ik het herverschijnen van de wijngaardslakken in Rasquert precies dateren. Op zaterdag 28 maart zag ik drie totaal bemodderde beesten in de tuin. Gezien de stortregens in het lentebegin 1981 moet Helix pomatia in Noord Groningen inderdaad die dag zijn ontwaakt, anders had de regen hun huizen wel schoongespoeld. Op zondag 29 maart telde ik al dertig wijngaardslakken, waaronder een aantal juveniele dieren. Ze waren merkwaardigerwijze niet geïnteresseerd in malse blaadjes. De meeste bevonden zich op dode brandnetelstengels; enkele waren stammetjes van els en wilg opgekropen. Blijkbaar worden micro-epiphyten als eerste voedsel opgenomen .