Van bovengenoemd boek, dat in afleveringen verschijnt, is thans het deel ”Marine Littorinacea” verschenen. De genera Lacuna en Littorina met in totaal 15 soorten worden uitvoerig beschreven en geïllustreerd met duidelijke tekeningen en SEM photo’s. Inbegrepen zijn 6 pagina’s litteratuuropgaven.