Naast mijn dagelijkse professionele werkzaamheden aan kwartaire en tertiaire schelpen ben ik in mijn vrije tijd een enthousiast imker. Mijn bijenvolken staan in een bijenstal, die in de achtertuin is gebouwd. Over de molluskenfauna in de achtertuin van mijn huis schreef ik al eerder een artikeltje in het CB. ¹) het doorlezen van dit epistel blijkt, dat daar Discus rotundatus ontbreekt, thans is deze soort echter bepaald algemeen te noemen in mijn tuin.