Soms lijkt het of malacologen wel eens moeite hebben met links en rechts bij huisjesslakken. Misschien hangt dat samen met het feit dat het onderwerp slechts zelden in de literatuur besproken wordt, en dan nog vaak gebrekkig. Zo vind ik bijvoorbeeld de woorden die Fretter & Graham (1962: 50) er aan wijden eerder verwarrend dan verhelderend. Toch gaat het om een zaak die, wèl beschouwd, doodeenvoudig is. Kijkt u maar eens naar de figuren 1 en 2. Heel eenvoudige figuren, nietwaar? Niettemin is dat het hele eireneten. Aan de hand van die figuren zal ik nu de belangrijkste begrippen definiëren en bespreken.