De hier volgende naamlijst bevat de namen van hen die reageerden op de oproep aan belangstellenden in de molluskenfauna van Griekenland. Daaraan werden de namen toegevoegd van malacologen die blijkens hun publicaties onderzoek doen aan Griekse mollusken.