De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Vervolgens vertelt hij over een uiterst merkwaardig landslakje, door de heer Menkhorst in Zuid-Spanje en Portugal verzameld. Dit dier heeft een huisje met een uit Europa verder niet bekende structuur van het periostracum en vertoont anatomisch een bouw die eveneens nog onbekend is. In Basteria zal hieraan in de toekomst nader aandacht worden besteed.