In de vorige aflevering van het CB heb ik geprobeerd het links/ rechts probleem bij huisjesslakken voor U uit de doeken te doen. Daarbij heb ik het begrip ”torsie” zorgvuldig vermeden, omdat alles wat samenhangt met de inwendige bouw der weke delen voor mij nagenoeg een gesloten boek is. Intussen is me uit een alleraardigst artikel van de hand van prof. Lever gebleken dat ”torsie” helemaal niet zo'n moeilijk begrip is. Het volgende citaat is letterlijk overgenomen uit genoemd artikel: ""De bouw van slakken: verdiepingen, torsie, asymmetrie ""De slakken (Gastropoda) zijn opgebouwd uit twee verdiepingen. Allereerst is een parterre-gedeelte, de in principe symmetrische kop-voet, te onderscheiden, waarmee het dier kruipt. Aan de dorsale zijde ontspringt hieruit een kolom die de etage draagt waarin zich de ingewanden (darmstractus, excretiestelsel, geslachtsapparaat, hart, kieuwen) bevinden en die door de schelp omgeven is. Nu doet zich daarbij het opvallende en unieke (nergens elders in het dierenrijk voorkomende) verschijnsel voor dat de etage tegen de klok in over 180° gedraaid is (fig. 1). Deze torsie heeft onder meer tot gevolg dat de anus en de openingen van de nieren en van het geslachtsapparaat niet, zoals bij de dieren gebruikelijk is, achteraan het lichaam, maar vooraan boven de kop zijn gelegen. In de etage zijn verder dus ook ""links"" en ""rechts"" verwisseld t.o.v. de situatie in de parterre, wat bv. daaruit blijkt dat de twee door de kolom naar boven lopende zijdelingse zenuwen elkaar overkruisen (streptoneurie). Behalve deze torsie vertoont de etage bovendien verscheidene andere asymmetrie-verschijnselen, zoals de rechtsgewondenheid van de schelp en meer of minder sterke eenzijdige reducties der in aanleg gepaarde organen.""