In de adreslijst ”Onderzoekers en verzamelaars van Griekse Mollusken (CB 201: 1165) werd het huisadres van de Heer J.G.J. Kuiper mede vermeld. Wegens frequente afwezigheid en de geringe capaciteit van de huiselijke brievenbus wordt correspondenten verzocht uitsluitend gebruik te maken van het dienstadres: Monsieur J.G.J. Kuiper, c/o 121 Rue de Lille, F – 75007 PARIS, France. Alleen daar kunnen brieven en pakjes na ontvangst direkt worden verzorgd.