Om het invullen van de formulieren te vergemakkelijken heb ik alle kustplaatsnamen uit de naamlijst gelicht en van zuid naar noord onder elkaar gezet. In een kolom ervóór de matrixnummers en in een kolom eráchter de gemeentecodes. Mijn collectie staat geheel op kaartsysteem, zodat ik gemakkelijk mijn nederlandse materiaal eruit kan lichten en overbrengen op de EIS formulieren. De rest van het formulier, vindplaats, bijna altijd strand – de vloedlijn, is dan niet zo moeilijk in te vullen, alhoewel het weinig werkzame formulieren zijn, voor het invullen waarvan men steeds weer de handleiding moet raadplegen. Bovenstaande geldt alleen voor de mariene mollusken. Aan de land-zoetwater mollusken zit veel meer werk, doch die heb ik niet. Doch als iedereen op deze wijze meewerkt, kunnen wij tenminste spoedig de mariene mollusken in de databank hebben en dat is dan al heel wat gewonnen.