Ongeveer 20 jaar geleden heeft een onderwijzer wat levende exemplaren van Helix pomatias uit Zuid Limburg meegenomen en uitgezet in de gemeente Apeldoorn. De dieren zijn uitgezet bij de school op de Beemsterweg en de populatie is tot op heden blijven bestaan.