Dit stukje is geschreven naar aanleiding van een interessante, nog niet gepubliceerde ontdekking die Dr J.J. van Aartsen kort geleden deed bij de studie van kleine gastropodenschelpen uit de Middellandse Zee. Om deze ontwikkeling in perspectief te plaatsen, zal ik echter eerst in grote lijnen de geschiedenis van onze kennis van Europese mariene schelpen schetsen.