Gittenberger opent, na een welkomstwoord, de vergadering met een interessant verhaal over de nomenclatuur van typenmateriaal. Er blijken nogal wat namen in omloop te zijn, die internationaal helaas niet altijd goed gehanteerd worden, waardoor verwarring kan ontstaan. Deze voordracht blijkt bij de aanwezigen nogal wat vragen op te roepen, waarbij vooral de hypothetische gevallen de aandacht krijgen. Er zal over deze nomenclatuurregels een verhaal verschijnen in het CB.