Medio Februari ontving de redactie CB van de Unitas Malacologica de eerste circulaire betreffende het achtste internationale malacologencongres, met het verzoek deze te publiceren, hetgeen wij hierbij (in vertaling) doen.