In mijn stukje ”Conservatieproblemen” (CB 193: 1005, april 1980) signaleerde ik buisjes die, naarmate zij langer in mijn verzameling lagen, naaldvormige kristalletjes gingen produceren, zowel aan de binnen- als de buitenzijde. Voor mij was dit aanleiding, ze successievelijk te vervangen door buisjes die dit euvel niet hadden. Toen ik oonlangs weer zo’n ’ziek’ buisje in mijn verzameling aantrof, heb ik het ter onderzoek toegezonden aan ons medelid Van der Burg, te Heesch, die al eerder zijn hulp bij beoordeling van glaswerk had aangeboden. De heer Van der Burg nu deelde mede, dat het toegezonden buisje niet 'ziek' is: ""De kristallen zijn afkomstig van fabricage.