Hooggebergtemeren genieten niet de gunst van molluskenverzamelaars. Zij zijn nu eenmaal bekend om hun armoede aan soorten. Endemische soorten of rassen vindt men er niet, in elk geval niet in Europa. Het gevolg van de gerine belangstelling is, dat men tot voor kort niet wist, tot welke hoogte in het gebergte Pisidiums voorkomen. Bovendien wordt bij etikettering vaak vergeten de hoogteligging van de vindplaats te noteren. De meeste verzamelaars komen uit het laagland, waar de hoogtemeter niet tot de excursie-uitrusting behoort. In het bekende werk van Ehrmann (1933) over de mollusken van ïdidden-Europa staat alleen iets over P. amnicum (tot 1100 m hoogte), P. cinereum = casertanum (tot 2200 m) en nitidum (800 m).