Er kan weinig twijfel aan zijn dat de malacologie in Nederland momenteel een bloeitijd doormaakt. Onze vereniging bloeit, er wordt kwantitatief en kwalitatief uitstekend verzameld, vooral in Europa, en in binnen- en buitenland verschijnen talrijke, vaak belangrijke publicaties van Nederlandse auteurs. Misschien mag men wel zeggen dat in geen land de malacologie zo bloeit als in het onze.