De heer A.C. Janse uit Brielle was zo vriendelijk mij een copie te sturen van een stukje in het Polytechnisch Tijdschrift (Civiele techniek) 37(1982), nr. 3, handelende over de verdieping van de Eurogeul. Ik citeer: ’De vaargeul naar de haven zal (...) met 1,200 m worden uitgediept. Het werk kan worden onderscheiden in twee delen: uit verdieping van de bestaande geul van 41 km en uit egalisering van een nieuw aansluitend stuk van 16 km. (...) Aan de bestaande breedte wordt niets gedaan. In de Straat Dover dient een kleine zandbank te worden opgeruimd. (...) Behalve op zee moet er worden gebaggerd binnen de pieren van de havenmond, voorin het Calandkanaal en bij de steigers en kaden waar de schepen zullen aanleggen. (...) Eerst de geul twee voet verdiepen, zodat midden 1983 reeds schepen van 70 voet kunnen binnenlopen en daarna de resterende twee voet.(...) Loswal Noord ligt op enige kilometers buiten de kust ter hoogte van de gemeenten 's-Gravensande en Monster (...). Op deze loswal gaat men ook zand afkomstig van de geulverdieping storten. Ter voorkoming van verdere afslag wil het Hoogheemraadschap Delfland dit zand niet of niet geheel op de loswal storten maar gebruiken voor ophoging van het strand en vooroever. Met het oog hierop is een onderzoek van Delfland, Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat gaande. Mocht dit onderzoek goedgunstig uitvallen en kunnen hiervoor fondsen worden gevonden dan hoopt men nog in 1982 met deze zandsuppletie te beginnen.'