Dezer dagen trof ik, broederlijk naast elkaar op de leestafel, F. Nordsieck’s nieuwste boek over Europese mariene univalven en de Proceedings van het laatste congres van de Unitas Malacologica. Twee werken die op het eerste gezicht niets met elkaar hebben te maken. Toch is er een verband, maar daar heb ik het straks wel over. Eerst iets over Nordsieck’s boek. Het meest interessant is ongetwijfeld de prijs: DM 235,-. Na 1968, het verschijningsjaar van zijn eerste boek over Europese mariene univalven, is Nordsieck hoe langer hoe meer een ’splitter’ geworden. In die stijl had hij na 1968 al over de Rissoacea, over de geslachten Bittium en Cerithium en, als ik toe goed herinner, over het geslacht Gibbula gepubliceerd. Wat deze groepen betreft brengt zijn nieuwste boek weinig of geen nieuws.