De stichting Biologia Maritima organiseert op zondag 17 oktober a.s. haar jaarlijkse Nationaal Zeebiologisch Congres, in het Segbroekcollege, Goudsbloemlaan 131 te Den Haag. Aanvang 10 uur. Vanaf 9 uur is er gratis geurige koffie. Het congres is ook toegankelijk voor buitenstaanders. Lezingen over 'Zeedieren bewegen', 'Zeedieren met een bijzonder verhaal' en 'Bretagne schelpenparadijs ... nu ook voor U'. Films: 'Mysteries of the deep' en 'Oosterschelde'. Diverse andere activiteiten. Kaarten a F 7,50 te bestellen door storting op giro 606100 Stichting Biol. Mar., Dr. Lelykade 39 Scheveningen.