De meeste lezers zullen al wel iets gehoord hebben over de plannen om het vijftigjarig bestaan van de Vereniging feestelijk te herdenken. Uiteraard is daarvoor een niet onaanzienlijke som geld nodig. De huidige penningmeester en haar voorganger hebben al bedragen daartoe gereserveerd; het bestuur hoopt alle voor het jubileum bestemde gelden op een speciale rekening te reserveren.