Bij doorwerken van mijn collectie, kaartsysteem en literatuur viel mij het volgende op: McMillan, 1968, p. 32 meldt voor Hydrobia neglecta als Engelse vindplaatsen North Uist (Buiten Hebriden) en Mainland (Orkney). Graham, 1971 noemt de soort helemaal niet. Brehaut, 1976 geeft in zijn lijst van Mollusca van Guernsey Hydrobia neglecta op als algemeen (?) levend voorkomend op het eiland.