Het 5e congres van de Société française de Malacologie zal gehouden worden van maandag 5 tot vrijdag 9 september 1983 op het eilandje Ile des Embiez (Var.). De laatste twee dagen zullen worden besteed aan een Italiaans-Frans-Spaans symposium over ’Conchyliculture méditerranéenne’. De teksten der voordrachten zullen worden gepubliceerd in een speciaal nummer van HALIOTIS. Het congres is toegankelijk voor een ieder die er middels een voordracht of een 'poster' aan kan bijdragen. Interessant is dat een engelse samenvatting der voordrachten verplicht is. Voor nadere gegevens wende men zich tot Prof. N. Vicente, Laboratoire de biologie marine, Faculté des sciences et techniques St. JérSme, 13013 MARSEILLE.