Wanneer je een schelpenverzameling opbouwt van een bepaald gebied, in mijn geval is dat de Noordzee, komt op een gegeven moment een punt, dat het strand zijn aantrekkingskracht begint te verminderen. De soorten welke je dan nog mist, spoelen op onze stranden zo zeldzaam aan, dat dit niet meer opweegt tegen de moeite van het zoeken en de tijd welke daar dan in gaat zitten. Of dit strand voor ons doel nu geschikt is of niet, dat maakt niet zoveel verschil. Zelf heb ik ruim een jaar lang elke dag het strand tussen Wijk aan Zee en de Noordpier van IJmuiden afgestruimd. Hierover zal ik over enige tijd mijn bevindingen wel eens aan het papier toevertrouwen, daar dit, getuige mijn vondsten, een zeer goedgevig strand bleek te zijn.