Om tegemoet te komen aan door enige leden van de Ned. Malacologische Vereniging kenbaar gemaakte wensen, mogen hieronder enkele aantekeningen volgen betreffende de naamgeving van molluskensoorten. Ik heb mij voorlopig beperkt tot de Nederlandse land- en zoetwatervormen.