Behalve de Engelse titel, de wetenschappelijke namen met index, en het tweede gedeelte van de literatuuropgave, is de tekst in het Japans. Dat ik niettemin dit boek (van een lid der NMV!) signaleer, is wegens de vele geslaagde reproducties van prachtige kleurenfoto’s. Er worden 514 soorten, waarvan verscheidene met ondersoorten, in behandeld. Van elke soort en ondersoort wordt de schelp in twee standen afgebeeld. Bovendien van vele soorten een kleurenopname van het kruipende dier, ook van de zeer kleine Diplommatinidae. Bijzonder geslaagd vind ik de opnamen van Palaina pusilla (no. 46), Gastrocopta armigerella (no. 100), en de vele, fraai getekende Euhadra’ ’s (114 soorten in 13 genera), om maar enkele voorbeelden te noemen. Heel goed is op de foto’s te zien, hoe verschillend van kleur en tekening de levende dieren der onderscheidene soorten zijn.