De heer L. Butot was zo vriendelijk me een knipsel uit de Harlinger Courant van 28/12/1982 te sturen, waarin melding gemaakt werd, compleet met photo, van de vondst van een levend exemplaar van een grote bivalve langs de vloedlijn nabij paal 17 op Terschelling. De schelp meet ruim 16 bij 13 cm., en heeft een dikte van 6,3 cm. Voor zover bekend heeft nog niemand een gedegen poging gedaan de soort te bepalen, doch te oordelen naar de photo en de afmetingen zou het volgens Dr. E. Gittenberg om Spisula solidissima (Dillwyn) (= Atlantic surf clam) kunnen gaan, een soort welke voorkomt van Nova Scotia tot South Carolina, USA. Zie Tucker Abbott, 1974, American seashells (2nd ed., pg. 489).