Dit boek is geschreven door twee bekende malacologen en wordt aangekondigd als het boek van de eeuw. Het is gedrukt in Japan en dat is duidelijk te zien aan de kwaliteit van de kleurenfoto’s. Helaas zijn er toch een aantal te donker uitgevoerd, zoals Conus ichinoseana op p. 252 en C. cervus op p. 255 om er een paar te noemen. Andere soorten die wit moeten zijn vertonen een lila kleur zoals de Scaphopoda op p. 283 en de Fissurellidae op p. 24/28. Op elke bladzijde staan 12 foto’s met een beknopte beschrijving; de populaire naam in vette letters, de afmeting, de wetenschappelijke naam in cursief, voorkomen, graad van zeldzaamheid en soms een synoniem. Vaak zijn de afbeeldingen te klein om de juiste kenmerken weer te geven. Men heeft getracht zoveel mogelijk soorten af te beelden, waarbij dit ten koste ging van de tekst. De indeling van het werk is als volgt; voorwoord, inleiding en dankwoord, in totaal 18 pp.; dan volgen de genoemde afbeeldingen van alle families, lopende t/m p. 375; ter afsluiting een taxonomische classificatie met de belangrijkste bibliografische gegevens en indices op populaire en wetenschappelijke namen.