Bij spelevaren op de Amstel nabij de begraafplaats Zorgvlied, Amsterdam, werd een blad van de Gele Plomp (Nuphar lutea (L.)) opgevist waarop zich een 13-tal F. wautieri bevonden. Alle van het ancyloide type.