Als U interesse heeft in Australische landslakken, bestaat de kans door ruiling GEDETERMINEERD MATERIAAL te verkrijgen. Daartoe dient U contact op te nemen met Phil Colman, c/o The Australian Museum, P.O. Box A 285, Sydney South PC 2000, Australië. Voor de museumcollectie zou hij graag goed gedocumenteerd en gedetermineerd materiaal uit Europa willen hebben. Zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar de familie Helicidae.