Voor globale gegevens over de verspreiding van de land- en zoetwatermollusken van België, dient men terug te grijpen naar de publikaties van W. ADAM, 1947 en 1960.