Het is een bekend feit dat de mollusken door talrijke parasieten belaagd worden. In veel gevallen doet het weekdier dienst als tussengastheer (men denke slechts aan leverbotten van het geslacht Fasciola en het beruchte genus Schistosoma, welke laatste wormen bij de eindgastheer schistosomiasis of bilharzia veroorzaken), maar vaak genoeg fungeert het weekdier ook als definitieve gastheer.