De volgende tekst is een poging orde te scheppen in vele aantekeningen gemaakt bij een klein kweekresultaat met Oxychilus draparnaudi. Er zijn door mij meer kweekexperimenten gedaan, waarvan echter alleen het eerste wordt samengevat om een indruk te geven van de handelwijze. Deze sterk bekorte versie wordt gevolgd door enkele samenvattingen van waarnemingen gedurende de gezamenlijke experimenten.