Het is nu ruim achttien jaar geleden, dat het werk van R. F. Zeigler en H.C. Porreca verscheen over de Oliva’s. Sindsdien zijn er verscheidene nieuwe soorten beschreven en is er een beter inzicht gekomen in de geografische verspreiding. Daarom werd het langzamerhand tijd, dat er een nieuwe bewerking van deze familie ter hand werd genomen.