Voor diegenen onder ons die zich toeleggen op het verzamelen van mariene Europese schelpen, zijn weinig malacologische publicaties gedurende de laatste jaren van meer nut geweest dan de ”Algeciras-uitgave” van Basteria. Wij althans maken er welhaast dagelijks intensief gebruik van, zelfs zó dat in onderlinge correspondentie de gebruikte nummers de plaats hebben ingenomen van de soortnamen. Dit is dan ook de reden, dat wij menen, dat het zin heeft aanvullingen op zowel de soortenlijst als de notities in die publicatie op schrift te stellen, in de mening dat de bruikbaarheid ervan daardoor nog verder zal stijgen.