Het is altijd de wens en het streven van de mens geweest om alles systematisch te verwerken. Geen verschijnsel doet zich dan ook aan ons voor, of we bedenken er wel een wetmatigheid of andere verklaring voor, waarbinnen we dit verschijnsel kunnen onderbrengen. Schelpen zijn daar geen uitzondering op. Al in 1825 werd door Gray een poging ondernomen om de toen bekende kauries onder te brengen in een paar geslachten, i.p.v. het ene geslacht Cypraea, wat tot dan toe nog het geval was. Echter hij onderkende al, dat hoe langer hij naar de schelpen keek, hoe vager de grenzen tussen de soort-groepen werden.