In het juli-nummer van het CB (237: 310-314) geven J.v.d. Linden en W.M. Wagner een aanvulling op de soortenlijst voor Algeciras – Getares, zoals deze in de ”Algeciras-uitgave” van Basteria is gepubliceerd. Als een van de auteurs van die uitgave deed het mij uiteraard goed te kunnen vaststellen, dat al het werk voor het publiceren hiervan kennelijk nut heeft (gehad). Het is daarom extra jammer, dat de schrijvers niet de moeite hebben genomen om even met mij of een van mijn medeauteurs contact op te nemen. Ze hadden dan kunnen vernemen, dat wij reeds over een lijst beschikken van aanvullingen op respectievelijk verbetering van genoemde publicatie. Het ligt in de bedoeling om van al deze gegevens te zijner tijd een aanvullende publicatie te maken. Dit lijkt mij beter, dan het publiceren van slechts een paar aanvullingen, waarvan er bovendien al een aantal bekend is.