Malacologen zijn of worden zelden beroemd buiten hun eigen vakgebied. Straten, pleinen en boulevards dragen vaak de namen van literatoren, componisten en allerhande staatslieden, zelden die van malacologen. Een aangename verrassing was derhalve een brief van de heer Mastenbroek uit Woodbridge, Ontario, Canada, waarin hij mededeelde, dat de ""Council"" van de stad Brampton, even ten westen van Toronto, besloten heeft een straat naar de Nederlandse bioloog Cees Swennen te noemen. Dit is gebeurd, om uit de brief van Mastenbroek te citeren: ""...in recognition of Mr. Swennen's outstanding contributions in the field of marine invertebrate zoology; particularly with regard to his highly acclaimed works pertaining to the ecology and distribution of opistobranch molluscs"".