De enige tot nog toe van Malta gerapporteerde recente Pomatias soort, werd oorspronkelijk als Cyclostoma melitense door Sowerby (1843) beschreven. In het laatst gepubliceerde overzicht van de Maltezer land- en zoetwatermollusken wordt het als een goede soort beschouwd en noemt Soós (1933) het Pomatias melitense. Dit ondanks het feit dat Becher (1884) reeds van mening was, dat het waarschijnlijk als een ondersoort van Pomatias elegans (Müller, 1774) beschouwd moest worden.